Endüstri İle İlişkiler ve Seminer Komisyonu Görevleri

* Yüksekokulumuz öğrencilerinin bölümleri ile ilgili işlemleri tanıtmak

* Gelişmiş endüstri ve sanayi hakkında öğrencilere güncel bilgiler vermek

* Bölümler ile ilgili sanayi kuruluşları ile irtibata geçip işgücümüz hakkında bilgi vermek 

* Yüksekokulumuz bünyesindeki bölümlerle ilgili panel, sempozyum, konferansları organize etmek

* Danışma kuruluyla belli aralıklarla toplantı yaparak üst yönetime rapor sunmak 

* Yüksekokulumuz teknik gezileri organize etmek 

* İdarenin belirlediğidiğer faaliyetleri yürütmek

Bağlantılar
Muğla Hakkında
Yukarı Çık