İş Süreçleri

Satın Alma Bürosu
Bütçe Hazırlama İşlemleri 
Süreli Yazılar
Talep Formları
Arıza-Onarım
Elektrik Faturaları
Doğrudan Temin İş Süreci
Su Faturaları
Muhasebe-Maaş Bürosu
Yarıyıl Sonu Sınav Ödemeleri İş Süreci
Yolluk Ödemeleri İş Süreci
Ek Ders Ödemeleri İş Süreci
İdari Personel Fazla Mesai Ödemeleri İş Süreci
Katılım Ödemeleri İş Süreci
Maaş Ödemeleri İş Süreci
Personel Bürosu
Personel İşlemleri İş Süreci
Personel Soruşturma İşleri İş Süreci
Terfiler İş Süreci
Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler (39_ Madde) İş Süreci
Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Disiplin Kurulu İş Süreçleri
Akademik Personel Atamaları İş Süreci
Ders Görevlendirmeleri (40-a) İş Süreci
Dr. Öğretim Üyeliğine Yeniden Atama İş Süreci
Duyurular-Tebligatlar İş Süreci
Faaliyet Raporları İş Süreci
İzin-Rapor Takibi İş Süreci
Kurul Gündemi İş Süreçleri
Öğr. Gör. ve Okt. Kadrosuna Yeniden Atama İş Süreci
Bölüm Sekreterliği  Bürosu
Akademik Takvime Göre Eğitim Öğretim İşlerinin Düzenlenmesi
Ders Görevlendirmeleri ve Haftalık Ders Planları
Duyurular
Eğitim Öğretim Dijital Malzemeleri
Gelen Giden Evrak
Kurumiçi ve Kurumdışı Görevlendirmeler
Muafiyet İşleri
Öğrenci Durumları İle İlgili Dilekçeleri
Öğretim Elemanı Atamaları ve Ders Programlarının Tanımlanması
Öğretim Elemanlarının Görev Uzatımları
Sınav Programları
Sınav Zarfları
Ayniyat Bürosu
Ayniyat Sarf Malzeme Alımı İş Akış Süreci
Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Süreci
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
Taşınır Mal Sayımı ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması
Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması
Yıl Sonu Mal Sayımı İş Akış Şeması
Öğrenci İşleri Bürosu
Yeni Kayıt ÖSYS Süreci İşlemleri
Yüzde Ona Giren Öğrencilerin İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Yenileme İşlemleri
Kayıt Sildirme İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Kurumiçi Yatay Geçiş İşlemleri
Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri
Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri
Sınavlara İtiraz İşlemleri
Tek Ders Sınavı İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Ders Muafiyet İşlemleri
Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri
Öğrenci Transkript Belgesi Verme İşlemleri
Öğrenci Burs İşlemleri
Öğrencilerin Yemek Yardımı İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri
Arşiv İşlemleri
Evrak Akışı İşlemleri
Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi İşlemleri
Yeni Bölüm Açma İşlemleri
Danışmanların Belirlenme İşlemleri
Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri
Azami Öğrenim Süre İşlemleri
Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri
Eğitim-Öğretim Yılına Ait Ders İşlemleri
Cimer Başvuru İşlemleri
Staj İşleri Bürosu
Öğrenci Sigorta Girişi İş Süreci
Öğrenci Sigorta Çıkışı İş Süreci
Staj Dönemi Öncesi İş Süreci
Staj Savunma İş Süreci
Staj Savunma Sonucu İş Süreci
Staj Yapan Öğrencilerin Prim Ödeme İş Süreci
Staj Yapılacak Kurumlar Tarafından İstenen Yazışmalar
Özel Kalem
Müdür Randevu Talepleri, Telefon Görüşmeleri İş Süreci
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Süreci
Kantin ve Kafeterya Denetleme İş Süreci
İmza Takibi İş Süreci
İdari Personel II_ Öğretim Takip ve Kontrol İş Süreci
İdari Personel Günlük İmza Kontrolü İş Süreci
Etkinlik Talep İş Süreci

 
>