Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Görev Dağılımı

Öğr. Gör. Erkan İSFENDİYAROĞLU- Sosyal etkinliklerin eşgüdümü ve İktisadi ve İdari Bölümler arasındaki ilietişimden sorumlu

Öğr. Gör. Nermin OKUR - Kültürel Etkinliklerin eşgüdümü ve teknik bölümler arasındaki iletişim sorumlusu

Ögr. Gör. Halil APAYDIN - Komisyon genel işleyişi ve faaliyetlerin düzenlenmesi ve eşgüdümdün sorumlu

Bağlantılar
Muğla Hakkında
Yukarı Çık