2017-2018 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Güz Yarıyılı için 24 Temmuz - 04 Ağustos 2017  tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

1-      Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.

2-      Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin;

a)      Öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,

b)      Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının,  Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü için en az 3,00, Edebiyat Fakültesi bölümleri için en az 2,50,  diğer bölümler için en az 2,40 olması,

c)      İkinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş için, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini başarmak ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olmaları,

d)      Mühendislik Fakültesinin Maden Mühendisliği Bölümüne MF-4 puan türünden öğrenci alan bölümlerden yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS sınavlarından 60 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,

C- GEREKLİ BELGELER

1-      Başvuru dilekçesi.

2-      Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel akademik not ortalamasını ve sınıf sıralamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı.

3-      Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

4-      ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

5-      Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge.

6-      İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.

7-      ÜDS, KPDS, YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi.(Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne yatay geçiş için müracaat edecek MF-4 puan türünden öğrenci alan bölümlerin adayları için) 

Güz yarıyılı kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Yatay geçiş akademik takvimi için tıklayınız.

 

Son Güncelleme Tarihi : 26.07.2017 11:41:18 Okunma Sayısı : 82

Son Duyurular
>