Misyon & Vizyon

Misyon
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu’nun  misyonu; eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim anlayışı ile, bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş ve araştırmacı, düşünen, realist bireyler yetişmesini sağlayarak araştırma geliştirme faaliyetlerini toplum yararına sürdüren, kamu ve özel sektörün  gereksinim duyduğu mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, mezunları tercih edilen, meslek etiğine sahip, ekip çalışmasına yatkın, özgüvenli, sadece bilen değil yapa-bilen bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; çağın gereklerine uyum sağlayan, çözüm  üretebilen, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, meslek yüksekokulları arasında öncü, öğrenciler ve bilim insanları tarafından tercih edilen, meslek etiğine sahip paylaşımcı, şeffaf, toplum  için çözüm üreten, dünya standartlarını hedefleyen bir eğitim kurumu olmaktır.
 
>