İdari Personel

M.Emin ALTINSOY
Yüksekokul Sekreteri
Tel: 2203
Yıldıray ZABUN
Şube Müdürü
1128
Serap ÇETİNER
Şef
Personel Büro Tel: 2181
Gülten YAŞAR
Şef (Tedviren)
Öğrenci İşleri Bürosu Tel: 2178
Arzu BAVUT
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Personel Büro Tel: 2055
Derya ONUK
Bilgisayar İşletmeni
Özel Kalem Tel: 2205
Ethem ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu 2196
Fadime UYARICI
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri Tel: 2052
Fürüzan IŞILDAK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Satın Alma ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Tel: 2182
Gülhan KÜFLÜOĞLU
Hizmetli
Destek Hizmetleri Fotokopi Tel:2149
Hakan İNCİ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu Tel: 1424
Halise GENEK
Bilgisayar İşletmeni
Maaş Tahakkuk Tel: 2168
Hüseyin TÜREL
Hizmetli
Destek Hizmetleri Fotokopi Tel: 2050
İsmail AYYILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri Tel: 2172
İsmail TAŞKIN
Hizmetli
Destek Hizmetleri Çay Ocağı 2197
Nihal ŞARA
Memur
Staj İşleri Bürosu 2174
Oktay GÖRMEZ
Memur
Ayniyat Sekreterliği Tel : 2051
Rahmiye Çiğdem TUNÇOK
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu Tel: 2170
Süheyla ÇETİN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Bölüm Sekreterliği Tel : 5040
Şener BUĞDAY
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Destek Hizmetleri Bürosu Tel :2177
Şengül KÜÇÜK KURT
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Tel: 2045
Tayfun KABAN
Teknisyen
Destek Hizmetleri Tel : 2050
>